Camping

Lillpite Fiske tillhandahåller husvagnsplatser mot en serviceavgift på 25:- / dygn. De är utrustade med långbord och sittplatser, torrtoaletter, grillplatser, mm.

Våra husvagnsplatser är inte till för långtidsuppställda husbilar och husvagnar utan gäster som stannar en eller några få nätter.

Vår målsättning är att skydda vår fantastiska natur och skapa ett långsiktigt sunt nyttjande, så att vi även i framtiden kan erbjuda våra gäster ren luft, rent vatten och en rik och oförstörd natur.

Vi ser gärna att våra besökare följer dessa enkla ordningsregler.

  • Sopor läggs i avsedd behållare.
  • Visa hänsyn till andra besökare vid uppställningsplatsen.
  • Håll hundar kopplade.
  • Elda endast på anvisade platser.
  • Parkering skall ske så att andra besökare eller verksamhet ej hindras.
  • Lämna området som du vill finna det.

Betalning via Swish nr 123 113 75 20

Ange reg nr på husvagnen/husbilen.

Betalning med Bankgiro:

BG 5956-4252 märk betalningen med Serviceavgift.