Våra fiskevatten

Lillpite fiske har en kustmynnande älv, bäckar och ett antal sjöar/tjärnar där fiskeutbudet är brett, oavsett vilken typ av fiske du är intresserad av är chansen stor att du kan uppleva det här.

För att fiskarna i våra vatten ska räcka och finnas kvar även i framtiden bör du inte fiska upp mer fisk än du själv behöver. Regler och bestämmelser sätts för att skydda våra fiskbestånd. En del fiskeregler gäller enligt svensk lag medan andra är lokala regler. Fisketillsyn förekommer hos Lillpite Fiske. Bryter du mot gällande regler kan du få böter.

Fiskar är växelvarma djur, det betyder att fiskar anpassar sin kroppstemperatur efter vattnets temperatur. Detta påverkar både fiskens aktivitet och deras jakt efter föda. Som alla levande organismer behöver fiskar energi för att deras kroppar ska fungera. Ibland förbrukas all energi till att hålla igång de viktigaste kroppsfunktionerna, då blir fisken inaktiv.

Vintern är en sådan tid för de flesta fiskarter eftersom vattnet är kallt och tillgången på föda liten. Temperaturförändringar i vattnet påverkar fiskarna olika beroende på art. Håller vattnet inte rätt temperatur förflyttar sig fisken till ett annat område. Denna kunskap kanske kan hjälpa dig att hitta fisken lättare nästa gång du är ute och fiskar.

Stortjärn

Stortjärn Lillpite fiske

65°30'18.7"N 20°44'22.5"E

Här kan du fiska: Regnbåge, Röding, Öring, Gädda

Det finns ett antal bivacker, grillstäder och torrtoaletter.
Stor parkering, uthyrningsstuga, husvagnsplatser

Vägbeskrivning »

Pithuors

Pithuors Lillpite Fiske

65°30'15.1"N 20°46'00.1"E

Här kan du fiska: Regnbåge, Röding, Öring, Gädda,
Abborre, Lake, Mört

Det finns ett antal bivacker, grillstäder och torrtoaletter.
bilparkering, värmestuga, husvagnsplatser

Vägbeskrivning »

 

Södra Sågbergstjärn

Södra Sågbergstjärn Lillpite Fiske

65°30'00.1"N 20°47'22.6"E

Här kan du fiska: Öring, Röding

Det finns ett antal bivacker, grillstäder och torrtoaletter.
Värmestuga

Vägbeskrivning »

 

 

Lillpiteälv

Lillpite älv Lillpite fiske

65°30'18.7"N 20°44'22.5"E

Här kan du fiska: Öring, Harr, Abborre, Gädda, Lake, Nejonöga,

Det finns ett antal bivacker, grillstäder och torrtoaletter.
Fiske tillåtet från Stortjärn till Pello och från Åträsk till Sjulnäs

Vägbeskrivning »

Lillträsket

Lillträsket Lillpite fiske

65°30'16.1"N 20°45'44.7"E

Här kan du fiska: Harr, Stationär Öring, Abborre, Gädda, Lake

Vägbeskrivning 

 

 

 

Abborrtjärn

Abborrtjärn Lillpite fiske

65°29'57.7"N 20°46'41.0"E

Här kan du fiska: Abborre, Gädda

Det finns en bivack, grillstad och vedhus.

Vägbeskrivning »